Το Βαλς των ονείρων ~ George Lazaridis

About time ~ George Lazaridis

𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐫𝐢𝐝𝐢𝐬 - 𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 | 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝟒𝐊

𝐓𝐢𝐦𝐞 - 𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 | 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐫𝐢𝐝𝐢𝐬

𝐈𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 - 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐫𝐢𝐝𝐢𝐬 | 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝟒𝐊

𝐋𝐚 𝐌𝐞𝐫 - 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐫𝐢𝐝𝐢𝐬 | 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝟒𝐊

𝐀𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 - 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐫𝐢𝐝𝐢𝐬 | 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝟒𝐊

Primmavera - George Lazaridis

Unchanged melody - George Lazaridis

Follow me - George Lazaridis

Before you go - George Lazaridis

Before the Sunset - George Lazaridis

One More Night - George Lazaridis
[Album-Never Backdown]

Endless Love - George Lazaridis
[Album-Never Backdown]

A Million little pieces - George Lazaridis
[Album-Never Backdown]

IDYLL - Soundtrack Thinking about (2020)

IDYLL - Soundtrack Dreamerland (2020)

IDYLL - Soundtrack Last tango (2020)

Bloody wedding F.G.Lorca (with George Lazaridis)

Mistletoe & Wine Piano/Relaxing music

P.S. I Love you Sophie

Silence - George Lazaridis

Lost in the World - A theme for Cersei

Sweet Lullabies for Babies /Γλυκα νανουρισματα (Beatles yesterday) by George Lazaridis

I Can't Help Falling In Love - orchestration by George Lazaridis

Greece – 2018

Lala land

Greece – 2018

Danse avec moi

Greece – 2018

La fille du bonheur

Greece – 2018

Anatolika

Greece – 2017

Once upon a time

Greece – 2017

The Waltz

Greece – 2017

Melancholy

Greece – 2016

Redencion

Greece – 2016

Always gone

Greece – 2015